Als paardencoach werk ik, Baukje, met één van onze paarden om je bewust te maken van bepaalde processen, dingen die je in de weg zitten, doelen, emoties, krachten, talenten, angsten en gevoelens zodat je daar zelf verder mee aan de slag kunt.
Doordat we alleen vanaf de grond werken met de paarden, in een veilige omgeving, is kennis of ervaring met paarden niet nodig. Je hoeft ook geen paardenliefhebber te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat je angst hebt voor paarden. Hoe mooi zou het zijn, als je die angst overwint en daarmee een stap maakt om ook andere belemmeringen aan te pakken.

Hoe werkt het?
Paarden zijn kudde- en vluchtdieren – die om te overleven – een strategie hebben ontwikkeld in het scannen van hun omgeving. Met hun brede blik en sensitiviteit zijn ze in staat om situaties snel in te schatten en hier op te reageren. Het in verbinding staan met elkaar om als een harmonisch team te functioneren, is voor hen dan ook een kwestie van leven of dood en daarom een deel van hun natuur. Elk paard in de kudde heeft zijn rol en is hierbij dienend aan het grotere geheel.  

Geen verborgen agenda’s
Paarden prakkiseren niet over wat er gisteren allemaal is gebeurd is of wat er morgen allemaal nog gedaan moet worden. Ze leven in het hier en nu. Geen verborgen agenda; eerlijk, integer en zonder oordeel. In verbinding met mensen kunnen paarden prachtig laten zien, hoe wij er voor staan/ bijstaan. Paarden raken en brengen ons bewustzijn weer van het hoofd naar het hart. Terug naar oorspronkelijkheid, intuïtie en zelfbewustzijn.

Het paard als leermeester, spiegel en steunpilaar
Paarden spiegelen ons (innerlijke) gedrag door bijvoorbeeld hetzelfde gedrag te vertonen, of juist het tegenovergestelde (het spiegelbeeld). Ze kijken dwars door onze maskers en ruis heen, scannen onze energie en reageren puur op wat er in jou speelt. Bijvoorbeeld door je liefdevol te confronteren en troostend naast je te gaan staan. Of door je uit te nodigen om werkelijk contact te maken en aandacht te hebben voor wat van belang is voor jou. Waar woorden soms te kort schieten, laat een paard je door middel van lichaamstaal de essentie voelen.

Het uitgangspunt bij paardencoaching is dat je zelf – ergens diep van binnen – het antwoord al weet. Het paard helpt je door dit antwoord of inzicht naar de oppervlakte te brengen. En als paardencoach ben ik de vertaler van wat het paard laat zien en begeleid het proces dat hierbij in gang wordt gezet.